Konfigurere treg kobling-modus

Denne policyinnstillingen kontroller nettverksventetiden og grenseverdiene for gjennomstrømming som fører til at en klientdatamaskin setter filer og mapper som allerede er tilgjengelige i frakoblet modus, i modus for langsom tilkobling, slik at brukerens tilgang til dataene ikke svekkes på grunn av et langsomt nettverk. Når Frakoblede filer er i modus for langsom tilkobling, behandles alle nettverksfilforespørsler i hurtigbufferen for frakoblede filer. Det er omtrent som når brukeren arbeider frakoblet.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, bruker Frakoblede filer modus for langsom tilkobling hvis nettverksgjennomstrømmingen mellom klienten og serveren er under (tregere enn) grenseverdiparameteren for gjennomstrømming, eller hvis ventetiden tur-retur på nettverket er over (tregere enn) grenseverdiparameteren for ventetid.

Du kan konfigurere modus for langsom tilkobling ved å angi grenseverdier for gjennomstrømming (i biter per sekund) og/eller ventetid (i millisekunder) for spesifikke UNC-baner. Vi anbefaler at du alltid angir en verdi for ventetid, ettersom det er raskere å oppdage ventetiden tur-retur på nettverket. Du kan bruke jokertegn (*) når du angir UNC-baner. Hvis du ikke angir en verdi for ventetid eller gjennomstrømming, blir ikke modus for langsom tilkobling brukt på datamaskiner som kjører Windows Vista eller Windows Server 2008.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, blir ikke en delt mappe satt i modus for langsom tilkobling på datamaskiner som kjører Windows Vista eller Windows Server 2008. Datamaskiner som kjører Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, bruker standardverdien for ventetid på 80 millisekunder når en mappe settes i modus for langsom tilkobling. Datamaskiner som kjører Windows 8 eller Windows Server 2012, bruker standardverdien for ventetid på 35 millisekunder når en mappe settes i modus for langsom tilkobling. For å unngå ekstrakostnader for mobil- eller bredbåndsabonnementer kan det være nødvendig å konfigurere grenseverdien for ventetid til en lavere verdi enn ventetiden tur-retur på nettverket.

Etter bytting til modus for langsom tilkobling i Windows Vista eller Windows Server 2008 fortsetter brukerne å jobbe i denne modusen inntil de klikker Arbeid tilkoblet på verktøylinjen i Windows Utforsker. Data synkroniseres med serveren bare hvis brukeren starter synkronisering manuelt ved hjelp av Synkroniseringssenter.

I modus for langsom tilkobling i Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012 synkroniserer Frakoblede filer brukernes filer i bakgrunnen ved jevne mellomrom eller som konfigurert i policyinnstillingen Konfigurer synkronisering i bakgrunnen. I modus for langsom tilkobling kontrolleres tilkoblingen til mappen regelmessig i Windows, og mappen blir koblet til igjen hvis nettverkshastigheten blir bedre.

I Windows 8 eller Windows Server 2012 kan du sette grenseverdien for ventetid til 1 ms hvis brukerne alltid skal jobbe i modus for langsom tilkobling når de er frakoblet.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, bruker ikke datamaskiner modus for langsom tilkobling.

Støttes av: Minst Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Tillater administratoren å konfigurere når automatisk overgang ved langsom tilkobling skal inntreffe for de angitte UNC-banene.

UNC-banen må angis i Verdinavn-kolonnen. Grenseverdiene for gjennomstrømming (i biter per sekund) og/eller ventetid (i millisekunder) må angis i Verdi-kolonnen.

Eksempler:

Slik angir du at modus for langsom tilkobling skal gjelde når nettverksgjennomstrømmingen er under 10000 biter per sekund og ventetiden på nettverket er over 50 millisekunder:

Verdinavn="*" Verdi="Throughput=10000, Latency=50"

Slik angir du at modus for langsom tilkobling skal gjelde for alle delte ressurser på en server med navnet "server" når ventetiden på nettverket er over 50 millisekunder:

Verdinavn="\\server\*" Verdi="Latency=50"

Slik angir du at modus for langsom tilkobling skal gjelde for den delte ressursen med navnet "\\server\delt" når nettverksgjennomstrømmingen er under 10000 biter per sekund:

Verdinavn="\\server\delt\*" Verdi="Throughput=10000"

UNC-baner:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\SlowLinkParams
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

offlinefiles.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)