Hyppighet for påminnelsesboble

Denne policyinnstillingen angir hvor ofte oppdateringer av påminnelsesbobler vises.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, kan du velge hvor ofte påminnelsesboblene skal oppdateres, og også forhindre at brukerne endrer innstillingen.

Påminnelsesbobler vises når brukerens tilkobling til en nettverksfil går tapt eller kobles til på nytt, og oppdateres jevnlig. Som standard vises den første påminnelsen for en hendelse i 30 sekunder. Deretter vises oppdateringer hvert 60. minutt i 15 sekunder. Du kan bruke denne policyinnstillingen til å endre oppdateringsintervallet.

Denne policyinnstillingen vises i mappene Datamaskinkonfigurasjon og Brukerkonfigurasjon. Hvis begge policyinnstillingene er konfigurert, går policyinnstillingen i Datamaskinkonfigurasjon foran policyinnstillingen i Brukerkonfigurasjon.

Tips!  Du kan angi hyppighet for påminnelsesbobler uten å opprette en innstilling. Det gjør du ved å åpne Windows Utforsker, velge Verktøy-menyen og klikke Mappealternativer og deretter klikke kategorien Frakoblede filer. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Vis påminnelsesboble hvert ... minutt.

Støttes av: Bare Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000

Antall minutter mellom påminnelsesboblene

Minutter:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameReminderFreqMinutes
Value TypeREG_DWORD
Default Value60
Min Value
Max Value1440

offlinefiles.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)