Kjør .NET Framework-avhengige komponenter som er Authenticode-signert

Med denne policyinnstillingen kan du bestemme om .NET Framework-komponenter som er Authenticode-signert, skal kunne kjøres fra Internet Explorer. Disse komponentene inkluderer behandlede kontroller det refereres til fra objektkoder, og behandlede kjørbare filer det refereres til fra en kobling.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, vil Internet Explorer kjøre signerte behandlede komponenter. Hvis du velger Spør i rullegardinlisten, vil Internet Explorer spørre brukeren om signerte behandlede komponenter skal kjøres.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, vil Internet Explorer ikke kjøre signerte behandlede komponenter.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil Internet Explorer ikke kjøre signerte behandlede komponenter.

Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1

Kjør .NET Framework-avhengige komponenter som er Authenticode-signert


 1. Aktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4
  Value Name2001
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Deaktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4
  Value Name2001
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Spør
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4
  Value Name2001
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)