Initialiser og bruk skript på ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre

Denne policyinnstillingen lar deg administrere ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir ActiveX-kontroller kjørt, lastet med parametere og skriptet uten å angi objektsikkerhet for uklarerte data eller skript. Denne policyinnstillingen anbefales ikke, bortsett fra i sikre og administrerte soner. Innstillingen forårsaker at både usikre og sikre kontroller blir initialisert og skriptet, og alternativet Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting, ignoreres.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen og velger Spør i rullegardinlisten, vil brukerne bli spurt om de vil tillate at kontrollen blir lastet med parametere eller skriptet.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir ActiveX-kontroller som ikke kan angis som sikre, ikke lastet med parametere eller skriptet.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, blir brukerne spurt om de tillater at kontrollen blir lastet med parametere eller skriptet.

Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1

Initialiser og bruk skript på ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre


 1. Aktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Deaktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Spør
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)