Initiera och kör skript på ActiveX-kontroller som inte är säkra

Med den här principinställningen kan du hantera ActiveX-kontroller som inte har markerats som säkra.

Om du aktiverar den här principinställningen kan ActiveX-kontroller köras, läsas in med parametrar och köras med skript utan att objektsäkerhet anges för ej betrodda data eller skript. Den här inställningen rekommenderas inte, förutom för säkra och administrerade zoner. Den här inställningen gör att både säkra och osäkra kontroller initieras och körs med skript, oavsett hur inställningen Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra har konfigurerats.

Om du aktiverar den här principinställningen och väljer Fråga i listrutan tillfrågas användaren om kontrollen ska kunna läsas in med parametrar eller köras med skript.

Om du inaktiverar den här principinställningen kan ActiveX-kontroller som inte kan markeras som säkra inte läsas in med parametrar eller köras med skript.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen kan ActiveX-kontroller som inte kan markeras som säkra inte läsas in med parametrar eller köras med skript.

Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1

Initiera och kör skript på ActiveX-kontroller som inte är säkra


 1. Aktivera
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Inaktivera
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Fråga
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)