Προετοιμασία και εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ασφαλή

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε στοιχεία ελέγχου ActiveX που δεν επισημαίνονται ως ασφαλή.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, τα στοιχεία ελέγχου ActiveX θα εκτελούνται, θα φορτώνονται με παραμέτρους και θα χρησιμοποιούνται σε δέσμες ενεργειών χωρίς ρύθμιση της ασφαλείας αντικειμένων για δεδομένα ή δέσμες ενεργειών που δεν θεωρούνται αξιόπιστα. Αυτή η ρύθμιση δεν συνιστάται, παρά μόνον για τις ασφαλείς και τις διαχειριζόμενες ζώνες. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την προετοιμασία και εκτέλεση τόσο των ασφαλών όσο και των μη ασφαλών στοιχείων ελέγχου ActiveX, αγνοώντας την επιλογή "Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση".

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και επιλέξετε "Ερώτηση" από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, οι χρήστες ερωτώνται εάν θέλουν να επιτρέψουν τη φόρτωση με παραμέτρους ή την εκτέλεση του στοιχείου ελέγχου.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, δεν επιτρέπεται η φόρτωση με παραμέτρους ή η εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν μπορούν να καταστούν ασφαλή.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, δεν θα επιτρέπεται η φόρτωση με παραμέτρους ή δέσμες ενεργειών των στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν μπορούν να καταστούν ασφαλή.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1

Προετοιμασία και εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ασφαλή


 1. Ενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Απενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Ερώτηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)