Initialiser og bruk skript på ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre

Denne policyinnstillingen lar deg administrere ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir ActiveX-kontroller kjørt, lastet med parametere og skriptet uten å angi objektsikkerhet for uklarerte data eller skript. Denne policyinnstillingen anbefales ikke, bortsett fra i sikre og administrerte soner. Innstillingen forårsaker at både usikre og sikre kontroller blir initialisert og skriptet, og alternativet Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting, ignoreres.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen og velger Spør i rullegardinlisten, vil brukerne bli spurt om de vil tillate at kontrollen blir lastet med parametere eller skriptet.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir ActiveX-kontroller som ikke kan angis som sikre, ikke lastet med parametere eller skriptet.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, blir ActiveX-kontroller som ikke kan angis som sikre, ikke lastet med parametere eller skriptet.

Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1

Initialiser og bruk skript på ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre


 1. Aktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Deaktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Spør
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3
  Value Name1201
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)