Konfigurace prahu pro slovníkový útok

Stanovuje počet povolených autorizačních pokusů čipu Trusted Platform Module, před provedením opatření k ochraně proti slovníkovým útokům.

Zapnuto: Určuje před provedením opatření k ochraně před slovníkovými útoky na počet povolených pokusů ověření klíčů (například použitých k ověření uživatele Security Platform), vlastníka a přístupu k izolovaným datům (například použitým aplikací Windows BitLocker v kombinaci s číslem PIN).

Vypnuto: Práh slovníkového útoku nelze konfigurovat. Použijí se výchozí hodnoty.

Výchozí hodnota: Zapnuto. Vlastník: 3 pokusy. Klíč: 5 pokusů. Data: 10 pokusů.

Tato zásada je platná pouze pro platformy Security Platform s čipem Infineon Trusted Platform Module 1.2. Před inicializací platformy Security Platform je potřeba tuto zásadu nastavit. Následné změny zásady se uplatní po následujícím resetu úrovně ochrany.
Není-li tato zásada konfigurována, stejná nastavení mohou být potom nastavena jednotlivě pro každou platformu v samostatném režimu pomocí průvodce inicializací. V tomto případě není nutný reset úrovně ochrany, aby se nastavení použila.
Uživatelé aplikace Security Platform sdílí počet povolených pokusů ověření uživatele. Vemte tuto informaci v úvahu, je-li v systému více paralelních uživatelů (například použití rychlého přepínání uživatelů).

Podporováno na:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Infineon\TPM Software
Value NameDictionaryAttackThreshold_Pol
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Ověření klíče

Povolené pokusy:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Infineon\TPM Software
Value NameDictionaryAttackThresholdUser
Value TypeREG_DWORD
Default Value5
Min Value1
Max Value10

Ověření vlastníka

Povolené pokusy:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Infineon\TPM Software
Value NameDictionaryAttackThresholdOwner
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value1
Max Value10

Ověření dat

Povolené pokusy:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Infineon\TPM Software
Value NameDictionaryAttackThresholdData
Value TypeREG_DWORD
Default Value10
Min Value1
Max Value10

ifxsppol.admx