Innstillinger for publiseringsserver 5

Visningsnavn på publiseringsserver: Viser navn på publiseringsserver.

URL-adresse til publiseringsserver: Viser URL-adressen til publiseringsserver.

Global publiseringsoppdatering: Aktiverer global publiseringsoppdatering (boolsk).

Global publiseringsoppdatering ved pålogging: Starter en global publiseringsoppdatering ved pålogging (boolsk).

Intervall for global publiseringsoppdatering: Angir intervall for publiseringsoppdatering ved bruk av GlobalRefreshIntervalUnit. Deaktiver pakkeoppdatering ved å velge 0.

Enhet for global publiseringsoppdatering: Angir intervallenhet (time 0-23, dag 0-31).

Brukerpubliseringsoppdatering: Aktiverer brukerpubliseringsoppdatering (boolsk).

Brukerpubliseringsoppdatering ved pålogging: Starter en brukerpubliseringsoppdatering ved pålogging (boolsk).

Intervall for brukerpubliseringsoppdatering: Angir intervall for brukerpubliseringsoppdatering ved bruk av UserRefreshIntervalUnit. Deaktiver pakkeoppdatering ved å velge 0.

Intervallenhet for brukerpubliseringsoppdatering: Angir intervallenhet (time 0-23, dag 0-31).

Støttes av: Minst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7

Visningsnavn for publiseringsserver

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
Value NameName
Value TypeREG_SZ
Default ValueServer 5
URL-adresse til publiserende server

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
Value NameURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Global publiseringsoppdatering


 1. Usann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Global publiseringsoppdatering ved pålogging


 1. Usann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Oppdateringsintervall for global publisering

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
Value NameGlobalPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value0
Max Value31
Intervallenhet for global publiseringsoppdatering


 1. Time
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dag
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Brukerpubliseringsoppdatering


 1. Usann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Brukerpubliseringsoppdatering ved pålogging


 1. Usann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sann
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Oppdateringsintervall for brukerpublisering

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
Value NameUserPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value0
Max Value31
Intervallenhet for brukerpubliseringsoppdatering


 1. Time
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dag
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\5
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


appv.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)