Ustawienia serwera publikacji 2

Wyświetlana nazwa serwera publikacji: wyświetla nazwę serwera publikacji.

Adres URL serwera publikacji: wyświetla adres URL serwera publikacji.

Odświeżanie publikacji globalnych: włącza funkcję odświeżania publikacji globalnych (wartość logiczna).

Odświeżanie publikacji globalnych w momencie logowania: wyzwala funkcję odświeżania publikacji globalnych w momencie logowania (wartość logiczna).

Interwał odświeżania publikacji globalnych: określa interwał odświeżania publikacji przy użyciu parametru GlobalRefreshIntervalUnit. Aby wyłączyć odświeżanie pakietów, wybierz wartość 0.

Jednostka interwału odświeżania publikacji globalnych: określa jednostkę interwału (godzina 0-23, dzień 0-31).

Odświeżanie publikacji użytkownika: włącza funkcję odświeżania publikacji użytkownika (wartość logiczna).

Odświeżanie publikacji użytkownika w momencie logowania: wyzwala funkcję odświeżania publikacji użytkownika w momencie logowania (wartość logiczna).

Interwał odświeżania publikacji użytkownika: określa interwał odświeżania publikacji przy użyciu parametru UserRefreshIntervalUnit. Aby wyłączyć odświeżanie pakietów, wybierz wartość 0.

Jednostka interwału odświeżania publikacji użytkownika: określa jednostkę interwału (godzina 0-23, dzień 0-31).

Obsługiwane na: System Windows Server 2008 R2 lub nowszy albo system Windows 7

Wyświetlana nazwa serwera publikacji

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameName
Value TypeREG_SZ
Default ValueSerwer 2
Adres URL serwera publikacji

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Odświeżanie publikacji globalnych


 1. Fałsz
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Prawda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Odświeżanie publikacji globalnych w momencie logowania


 1. Fałsz
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Prawda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Interwał odświeżania publikacji globalnych

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameGlobalPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value0
Max Value31
Jednostka interwału odświeżania publikacji globalnych


 1. Godzina
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dzień
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Odświeżanie publikacji użytkownika


 1. Fałsz
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Prawda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Odświeżanie publikacji użytkownika w momencie logowania


 1. Fałsz
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Prawda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Interwał odświeżania publikacji użytkownika

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameUserPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value0
Max Value31
Jednostka interwału odświeżania publikacji użytkownika


 1. Godzina
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dzień
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


appv.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)