Skanowanie na ї№danie

Profil zawiera ustawienia skіadnika Skanowanie na ї№danie. Skіadnik ten pozwala zidentyfikowaж oraz zneutralizowaж wszystkie szkodliwe obiekty znajduj№ce siк na urz№dzeniu mobilnym. Profil posiada ustawienia pozwalaj№ce okreњliж obszar skanowania oraz wybraж dziaіanie podejmowane w momencie wykrycia szkodliwego obiektu.

Obsługiwane na: Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone

Skanowane obiekty

Typy skanowanych plikуw:


 1. Wszystkie pliki
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameODS_ExecutablesOnly
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Tylko pliki wykonywalne
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameODS_ExecutablesOnly
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Skanuj archiwa
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
Value NameODS_Archives
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value1
False Value0

Wylecz zainfekowane obiekty

Wylecz obiekty, jeњli moїliwe
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
Value NameODS_Disinfect
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value1
False Value0

Reakcja na zagroїenie, ktуre nie moїe byж wyleczone

Akcja po wykryciu zagroїenia:


 1. Kwarantanna
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameODS_Action
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Pytaj o akcjк
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameODS_Action
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Usuс
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameODS_Action
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 4. Zapisz w raporcie
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameODS_Action
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


endpoint8.admx