Tryb Zapory sieciowej

Profil zawiera tryb, w ktуrym Zapora sieciowa zarz№dza dozwolonymi i blokowanymi poі№czeniami. Jest to lista rozwijalna zawieraj№ca poziom bezpieczeсstwa Zapory sieciowej. Wartoњci: wyі№czona - dozwolona jest wszelka aktywnoњж sieciowa. Niski - Zapora sieciowa blokuje wszystkie poі№czenia przychodz№ce, zezwala na poі№czenia wychodz№ce. Wysoki - Zapora sieciowa blokuje wszystkie poі№czenia przychodz№ce. Poі№czenia wychodz№ce s№ dozwolone dla protokoіуw HTTP/HTTPS/SMTP/IMAP/SSH. Dostкne jest skanowanie/wysyіanie wiadomoњci e-mail, przegl№danie stron internetowych oraz pobieranie plikуw. Najwyїszy - Zapora sieciowa blokuje wszelk№ aktywnoњж sieciow№ za wyj№tkiem aktualizacji baz danych aplikacji oraz poі№czenia z Serwerem administracyjnym.

Obsługiwane na: Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone

Tryb Zapory sieciowej

Tryb:


 1. Wyі.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameFirewallLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Niski
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameFirewallLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Wysoki
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameFirewallLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Najwyїszy
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
  Value NameFirewallLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


endpoint8.admx