Blokowanie uїycia Anti-Spamu

Profil wі№cza / wyі№cza blokowanie uїycia skіadnika Anti-Spam przez uїytkownika. Skіadnik chroni urz№dzenia mobilne przed niechcianymi wiadomoњciami i poі№czeniami. Anti-Spam do filtrowania przychodz№cych wiadomoњci SMS i poі№czeс wykorzystuje biaіe i czarne listy. Jeњli profil jest wі№czony, uїytkownik nie moїe modyfikowaж ustawieс moduіu Anti-Spam poprzez lokalny interfejs lub raport dziaіania skіadnika. Jeњli uїytkownik sprуbuje zmieniж ustawienia lub wyњwietliж raport Anti-Spam, na ekranie zostanie wyњwietlony komunikat informuj№cy uїytkownika o zablokowaniu przez administratora moїliwoњci uїycia skіadnika. Jeїeli profil jest wyі№czony, uїytkownik ma moїliwoњж zmiany ustawieс moduіu Anti-Spam oraz przegl№daж raport jego dziaіania.

Obsługiwane na: Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
Value NameDisableAntispam
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Uїycie moduіu Anti-Spam przez uїytkownika


endpoint8.admx