Postavi preporučene jezike za javnu sesiju

Postavlja jedan ili više preporučenih jezika za javne sesije, tako da korisnici mogu jednostavno odabrati neki od tih jezika.

Korisnik može odabrati jezik i raspored tipkovnice prije pokretanja javne sesije. Svi jezici koje Google Chrome OS podržava prema zadanim su postavkama poredani abecednim redom. Tim pravilom možete premjestiti skup preporučenih jezika na vrh popisa.

Ako se to pravilo ne postavi, unaprijed će se odabrati trenutačni jezik korisničkog sučelja.

Ako se pravilo postavi, preporučeni jezici premjestit će se na vrh popisa i bit će vidljivo odvojeni od ostalih jezika. Preporučeni jezici bit će navedeni redoslijedom kojim se pojavljuju u pravilu. Unaprijed će se odabrati prvi preporučeni jezik.

Ako postoji više preporučenih jezika, pretpostavlja se da će korisnici htjeti odabrati neki od tih jezika. Odabir jezika i rasporeda tipkovnice bit će jasno istaknut prilikom pokretanja javne sesije. U protivnom će se pretpostaviti da većina korisnika želi koristiti unaprijed odabrani jezik. Odabir jezika i rasporeda tipkovnice neće biti tako istaknut prilikom pokretanja javne sesije.

Kada se to pravilo postavi i omogući se automatska prijava (pogledajte pravila |DeviceLocalAccountAutoLoginId| i |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automatski pokrenuta javna sesija upotrebljavat će prvi preporučeni jezik i najpopularniji raspored tipkovnice koji odgovara tom jeziku.

Unaprijed odabrani raspored tipkovnice uvijek će biti onaj koji je najpopularniji za unaprijed odabrani jezik.

To se pravilo može postaviti samo kao preporučeno. Tim pravilom možete premjestiti skup preporučenih jezika na vrh popisa, ali korisnici za svoju sesiju uvijek mogu sami odabrati bilo koji jezik koji Google Chrome OS podržava.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Postavi preporučene jezike za javnu sesiju

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)