Nastavit doporučené jazyky pro veřejnou relaci

Nastavuje jeden nebo více doporučených jazyků pro veřejnou relaci, což uživatelům usnadňuje výběr některého z nich.

Před zahájením veřejné relace může uživatel zvolit jazyk a rozložení klávesnice. Ve výchozím nastavení jsou všechny jazyky podporované systémem Google Chrome OS uvedeny v abecedním pořadí. Pomocí této zásady můžete přesunout sadu doporučených jazyků na začátek seznamu.

Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude předvybrán aktuální jazyk uživatelského rozhraní.

Pokud je tato zásada nastavena, budou doporučené jazyky přesunuty na začátek seznamu a vizuálně odlišeny od ostatních. Doporučené jazyky budou uvedeny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v nastavení zásady. První doporučený jazyk bude předvybrán.

Pokud nastavíte více než jeden doporučený jazyk, předpokládá se, že si z nich uživatel bude chtít vybrat. Při zahájení veřejné relace bude uživateli výrazným způsobem nabídnuta možnost výběru. Jinak se předpokládá, že většina uživatelů bude chtít použít předvybraný jazyk. V takovém případě bude uživateli při zahájení veřejné relace výběr jazyka a rozložení nabídnut méně výrazným způsobem.

Pokud je tato zásada nastavena a je aktivováno automatické přihlašování (viz zásady |DeviceLocalAccountAutoLoginId| a |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaticky zahájená veřejná relace použije první doporučený jazyk a nejoblíbenější rozložení klávesnice, které mu odpovídá.

Jako předvybrané rozložení klávesnice se vždy použije nejoblíbenější rozložení odpovídajících předvybranému jazyku.

Tuto zásadu lze nastavit pouze jako doporučenou. Zásada slouží k přesunutí několika doporučených jazyků na začátek seznamu. Uživatelé však pro svou relaci mohou vždy zvolit kterýkoli z jazyků, které systém Google Chrome OS podporuje.

Podporováno na: SUPPORTED_WIN7

Nastavit doporučené jazyky pro veřejnou relaci

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\SessionLocales
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)