தேடல் பரிந்துரைகளை இயக்கு

Google Chrome இன் சர்வபுலத்தில் தேடல் பரிந்துரைகளை இயக்குகிறது மற்றும் பயனர்கள் இந்த அமைப்பை மாற்றுவதைத் தடுக்கிறது.

இந்த அமைப்பை இயக்கினால், தேடல் பரிந்துரைகள் பயன்படுத்தப்படும்.

இந்த அமைப்பை முடக்கினால், தேடல் பரிந்துரைகள் ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்படாது.

நீங்கள் இந்த அமைப்பை இயக்கினால் அல்லது முடக்கினால், பயனர்கள் இந்த அமைப்பை Google Chrome இல் மாற்றவோ அல்லது மேலெழுதவோ முடியாது.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், இந்த அமைப்பு இயக்கப்படும். ஆனால் பயனர் அதை மாற்ற முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameSearchSuggestEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)