தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்களுக்கான gnubby அங்கீகரிப்பை அனுமதிக்கும்

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டிருந்தால், தொலைநிலை ஹோஸ்ட் இணைப்பில் gnubby அங்கீகரிப்புக் கோரிக்கைகள் ப்ராக்ஸி செய்யப்படும்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது உள்ளமைக்கப்படாமல் இருந்தால், gnubby அங்கீகரிப்புக் கோரிக்கைகள் ப்ராக்ஸி செய்யப்படாது.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostAllowGnubbyAuth
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)