Registracija rukovatelja protokola

Omogućuje vam registriranje popisa rukovatelja protokola. To pravilo može biti samo preporučeno. Entitet |protocol| treba se postaviti u shemu kao "mailto", a entitet |url| treba se postaviti u uzorak URL-a aplikacije koja rukuje shemom. Uzorak može uključivati "%s" koji će se, ako postoji, zamijeniti rukovanim URL-om.

Rukovatelji protokola koji su registrirani pravilom spojeni su s onima koje je registrirao korisnik i za upotrebu su dostupne obje vrste rukovatelja. Korisnik može nadjačati rukovatelje protokola instalirane pravilom tako što će instalirati novog zadanog rukovatelja, ali ne može ukloniti onoga koji je pravilom registriran.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registracija rukovatelja protokola

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameRegisteredProtocolHandlers
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)