Toelatingslijst voor tijdslimieten per app

Dit beleid geeft aan welke apps en URL's worden toegestaan voor gebruiksbeperkingen per app.
De geconfigureerde toelatingslijst wordt toegepast op de apps die zijn geïnstalleerd in Google Chrome OS voor de betreffende gebruiker met tijdslimieten per app.
De geconfigureerde toelatingslijst kan alleen worden toegepast op onderliggende gebruikersaccounts en wordt van kracht als het beleid PerAppTimeLimits is ingesteld.
De geconfigureerde toelatingslijst wordt toegepast op apps en URL's zodat ze niet worden geblokkeerd door tijdslimieten per app.
Toegang tot URL's op de toelatingslijst telt niet mee voor de Chrome-tijdslimiet.
Voeg reguliere expressies voor URL's toe aan |url_list| om URL's op de toelatingslijst te zetten die overeenkomen met een of meer van de reguliere expressies op de lijst.
Voeg een app met de bijbehorende |app_id| en |app_type| aan |app_list| toe om de app op de toelatingslijst te zetten.

Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=PerAppTimeLimitsAllowlist voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

{
"url_list": [
"chrome://*",
"file://*",
"https://www.support.google.com",
"https://www.policies.google.com"
],
"app_list": [
{
"app_id": "pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia",
"app_type": "EXTENSION"
},
{
"app_id": "iniodglblcgmngkgdipeiclkdjjpnlbn",
"app_type": "BUILT-IN"
}
]
}

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Toelatingslijst voor tijdslimieten per app (Het veld met één regel is beëindigd en wordt in de toekomst verwijderd. Gebruik het tekstvak met meerdere regels hieronder.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimitsAllowlist
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimitsAllowlist
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)