இந்த தளங்களில் அறிவிப்புகளை அனுமதி

அறிவிப்புகளைக் காண்பிக்க அனுமதிக்கும் தளங்களைக் குறிக்கும் url வகைகளின் பட்டியலை அமைக்க, உங்களை அனுமதிக்கிறது.ஒட்டுமொத்தமாக அமைக்காமல் இந்தக் கொள்கை விடப்பட்டிருந்தால் இயல்புநிலை மதிப்பானது, அமைக்கப்பட்டிருந்தால் 'DefaultNotificationsSetting' கொள்கை அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவிலிருந்து அனைத்து தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இந்த தளங்களில் அறிவிப்புகளை அனுமதி

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NotificationsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)