Configuratiebestand voor bedrijfsprinters

Hiermee worden configuraties geleverd voor zakelijke printers.

Met dit beleid kun je printerconfiguraties leveren aan Google Chrome OS-apparaten. De indeling is gelijk aan het NativePrinters-woordenboek, aangevuld met een vereist ID- of GUID-veld per printer voor het op de witte of zwarte lijst zetten.

Het bestand mag niet groter zijn dan 5 MB en moet zijn gecodeerd in JSON-indeling. Naar schatting wordt een bestand dat ongeveer 21.000 printers bevat, gecodeerd als een bestand van 5 MB. De cryptografische hash wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren.

Het bestand wordt gedownload en gecachet. Het bestand wordt opnieuw gedownload wanneer de URL of hash verandert.

Als dit beleid is ingesteld, wordt in Google Chrome OS het bestand voor printerconfiguraties gedownload en worden printers beschikbaar gesteld in overeenstemming met NativePrintersBulkAccessMode, NativePrintersBulkWhitelist en NativePrintersBulkBlacklist.

Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.

Dit beleid is niet van invloed op de mogelijkheid van gebruikers om printers op afzonderlijke apparaten te configureren. Het is bedoeld als aanvulling op de configuratie van printers door individuele gebruikers.

Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NativePrintersBulkConfiguration voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

{
"url": "https://example.com/printerpolicy",
"hash": "deadbeefdeadbeefdeadbeefdeadbeefdeafdeadbeefdeadbeef"
}

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Configuratiebestand voor bedrijfsprinters (Het veld met één regel is beëindigd en wordt in de toekomst verwijderd. Gebruik het tekstvak met meerdere regels hieronder.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNativePrintersBulkConfiguration
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNativePrintersBulkConfiguration
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)