இந்த தளங்களில் JavaScript ஐத் தடு

JavaScript ஐ இயக்க அனுமதிக்காத, தளங்களைக் குறிப்பிடும் url முறைகளின் பட்டியலை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை மதிப்பு, 'DefaultJavaScriptSetting' கொள்கை அமைக்கப்பட்டால், அதிலிருந்து அல்லது மற்றொரு வகையில் பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவிலிருந்து எல்லா தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இந்த தளங்களில் JavaScript ஐத் தடு

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\JavaScriptBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)