ഈ സൈറ്റുകളില്‍ JavaScript തടയുക

JavaScript പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന url പാറ്റേണിന്റെ ലിസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, 'DefaultJavaScriptSetting' നയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്‍റെ സ്വകാര്യ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നോ എല്ലാ സൈറ്റുകള്‍ക്കും ആഗോള സ്ഥിരസ്ഥിതി മൂല്യം ഉപയോഗിക്കും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഈ സൈറ്റുകളില്‍ JavaScript തടയുക

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\JavaScriptBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)