இந்த தளங்களில் படங்களை தடு

படங்களைக் காண்பிக்க அனுமதிக்காத, தளங்களைக் குறிப்பிடும் url வகைகளின் பட்டியலை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை மதிப்பானது, 'DefaultImagesSetting' கொள்கையை அமைத்திருந்தால் அதிலிருந்து அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவில் இருந்து எல்லா தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இந்த தளங்களில் படங்களை தடு

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ImagesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)