Активира поддръжка на HTTP/0.9 през портове, различни от стандартните

Това правило активира HTTP/0.9 на портове, различни от 80 за HTTP и 443 за HTTPS.

По подразбиране правилото е деактивирано. Ако бъде активирано, потребителите стават уязвими за проблема в сигурността https://crbug.com/600352.

Правилото има за цел да даде на фирмите възможност да мигрират съществуващите сървъри към по-нова версия на HTTP и ще бъде премахнато в бъдеще.

Ако правилото не е зададено, HTTP/0.9 ще бъде деактивиран през нестандартни портове.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameHttp09OnNonDefaultPortsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)