அதிக தெளிவான பயன்முறையை செயலாக்குக

அதிக ஒளி மாறுபாடு பயன்முறை அணுகல்தன்மை அம்சத்தை இயக்கவும்.

இந்தக் கொள்கை சரி என அமைக்கப்பட்டால், அதிக ஒளி மாறுபாடு பயன்முறை எப்போதும் இயக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்தக் கொள்கை தவறு என அமைக்கப்பட்டால், அதிக ஒளி மாறுபாடு பயன்முறை எப்போதும் முடக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்தக் கொள்கையை நீங்கள் அமைத்தால், இதைப் பயனர்கள் மாற்றவோ அல்லது மேலெழுதவோ முடியாது.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விட்டால், அதிக ஒளி மாறுபாடு பயன்முறை தொடக்கத்தில் முடக்கப்படும், ஆனால் பயனர் அதை எந்த நேரத்திலும் இயக்கலாம்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameHighContrastEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)