தானியங்குப் புதுப்பிப்பு பதிவிறக்கங்களை HTTP வழியாக அனுமதி

Google Chrome OS இல் தானியங்கு புதுப்பிப்பு தரவுகளை HTTPS க்குப் பதிலாக HTTP வழியாகப் பதிவிறக்கலாம். இது HTTP பதிவிறக்கங்களின் வெளிப்படையான HTTP தற்காலிகச் சேமிப்பை அனுமதிக்கிறது.

இந்தக் கொள்கை சரி என்பதற்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தால், HTTP வழியாகத் தானியங்கு புதுப்பிப்பு தரவுகளைப் பதிவிறக்க Google Chrome OS முயற்சிக்கும். கொள்கை தவறு என்பதற்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், தானியங்கு புதுப்பிப்பு தரவுகளைப் பதிவிறக்க HTTPS பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceUpdateHttpDownloadsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)