גירסת עדכון אוטומטי המוגדרת כיעד

הגדרת גרסת יעד לעדכונים אוטומטיים.

ציון הקידומת של גרסת יעד של Google Chrome OS שאליה יש לעדכן. אם המכשיר פועל בגרסה שקדמה לקידומת שצוינה, יתבצע עדכון לגרסה העדכנית ביותר של הקידומת הנתונה. אם המכשיר כבר פועל בגרסה מתקדמת יותר, לא תהיה לכך כל השפעה (כלומר, לא יבוצעו שדרוגים לאחור) והמכשיר יישאר בגרסה הנוכחית. בהיבט של הרכיבים, פורמט הקידומת פועל כפי שמומחש בדוגמה הבאה:

"" (או לא מוגדר): יש לעדכן לגרסה העדכנית ביותר הזמינה.
"1412.": יש לעדכן לגרסה משנית של 1412 (למשל, 1412.24.34 או 1412.60.2)
"1412.2.": יש לעדכן לגרסה משנית של 1412.2 (למשל, 1412.2.34 או 1412.2.2)
"1412.24.34": יש לעדכן לגרסה הספציפית הזו בלבד

אזהרה: לא מומלץ להגדיר הגבלות גרסה מכיוון שהן עלולות למנוע מהמשתמשים לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. הגבלת העדכונים לקידומת גרסה ספציפית עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.

נתמך ב: SUPPORTED_WIN7

גירסת עדכון אוטומטי המוגדרת כיעד

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceTargetVersionPrefix
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)