Parametri za URL slike koji upotrebljava POST

Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja slika pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {imageThumbnail} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarne minijature slike.

To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za pretraživanje slika poslat će se pomoću GET metode.

To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Parametri za URL slike koji upotrebljava POST

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderImageURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)