Paràmetres de l'URL de la imatge que utilitza POST

Especifica els paràmetres utilitzats en cercar imatges amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {imageThumbnail} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de la miniatura de la imatge real.

Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca d'imatges s'enviarà mitjançant el mètode GET.

Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Paràmetres de l'URL de la imatge que utilitza POST

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderImageURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)