Параметри за URL адрес за изображения, за който се използва POST

Посочва параметрите, които се използват при търсене на изображения посредством POST. Правилото се състои от разделени със запетая двойки име/стойност. Ако дадена стойност е шаблонен параметър, като {imageThumbnail} в примера по-горе, тя ще бъде заменена с данните за истинските миниизображения.

Това правило не е задължително. Ако не е зададено, заявката за търсене на изображения ще се изпрати посредством метода GET.

То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled" е активирано.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Параметри за URL адрес за изображения, за който се използва POST

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderImageURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)