Параметър, предоставящ за основната търсеща машина функция за търсене по изображение

Посочва URL адреса на търсещата машина, която се използва за търсене по изображение. Заявките ще се изпращат посредством метода GET. Ако правилото „DefaultSearchProviderImageURLPostParams" е зададено, вместо това за подаването им ще се ползва POST.

Правилото не е задължително. В случай че не е зададено, няма да се използва функция за търсене по изображение.

То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled" е активирано.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Параметър, предоставящ за основната търсеща машина функция за търсене по изображение

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderImageURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)