Кодировки за търсещата машина по подразбиране

Посочва кодиранията на знаците, поддържани от търсещата машина. Това са имена на кодови страници, като UTF-8, GB2312 и ISO-8859-1. Те се изпробват в посочения ред. Това правило не е задължително. В случай че не е зададено, ще се използва кодиране по подразбиране, което е UTF-8. То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled" е активирано.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Кодировки за търсещата машина по подразбиране

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DefaultSearchProviderEncodings
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)