Reguły wybierania domyślnej drukarki

Zastępuje zasady wyboru domyślnej drukarki w Google Chrome.

Określa zasady wybierania domyślnej drukarki w Google Chrome. Następuje to w momencie pierwszego użycia funkcji drukowania w połączeniu z profilem.

Gdy ta zasada jest ustawiona, Google Chrome próbuje znaleźć drukarkę pasującą do wszystkich określonych atrybutów i wybiera ją jako drukarkę domyślną. Gdy zgodnych drukarek jest więcej, wybierana jest pierwsza z nich, która zostanie wykryta (zależy to od kolejności ich wykrywania).

Jeśli zasada jest wyłączona lub w określonym czasie nie uda się znaleźć zgodnej drukarki, domyślnie zostaje wybrana wbudowana drukarka PDF. Jeśli jest ona niedostępna, drukarka nie zostaje ustawiona.

Wartość jest analizowana jako obiekt JSON zgodnie z tym schematem:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Określa, czy ograniczyć wyszukiwanie zgodnych drukarek do danego zestawu drukarek.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Wyrażenie regularne określające dopasowanie do identyfikatora drukarki.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Wyrażenie regularne określające dopasowanie do nazwy wyświetlanej drukarki.",
"type": "string"
}
}
}

Drukarki podłączone do Google Cloud Print traktowane są jako "cloud". Pozostałe są klasyfikowane jako "local".
Jeśli pole pozostanie puste, wszystkie wartości będą uznawane za zgodne. Na przykład jeśli nie określisz połączenia, po włączeniu podglądu wydruku rozpocznie się wykrywanie wszystkich drukarek – lokalnych i w chmurze.
Wzorce wyrażeń regularnych muszą być zgodne ze składnią JavaScript RegExp. W wyszukiwaniu rozróżniana jest wielkość liter.

Obsługiwane na: SUPPORTED_WIN7

Reguły wybierania domyślnej drukarki

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)