Zadana pravila za odabir pisača

Nadjačava pravila za odabir zadanog pisača za preglednik Google Chrome.

Tim se pravilom daju odrednice za odabir zadanog pisača za preglednik Google Chrome prilikom prve upotrebe funkcije ispisa na profilu.

Kada se to pravilo postavi, preglednik Google Chrome pokušat će pronaći pisač koji odgovara svim navedenim atributima i odabrati ga kao zadani. Odabire se prvi pisač koji odgovara pravilu, a u slučaju da se pronađe više odgovarajućih pisača, može se odabrati bilo koji pisač ovisno o redoslijedu njihova otkrivanja.

Ako se to pravilo ne postavi ili se odgovarajući pisač ne pronađe unutar vremenskog ograničenja, upotrebljavat će se ugrađeni PDF pisač ili se neće odabrati nijedan pisač ako PDF pisač nije dostupan.

Vrijednost se raščlanjuje kao JSON objekt prema sljedećoj shemi:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Treba li se traženje odgovarajućeg pisača ograničiti na određeni skup pisača.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regularni izraz koji se treba podudarati s ID-om pisača.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regularni izraz koji se treba podudarati sa zaslonskim nazivom pisača.",
"type": "string"
}
}
}

Pisači povezani s uslugom Google Cloud Print smatraju se "cloud" pisačima, dok su ostali pisači klasificirani kao "local".
Izostavljanje polja znači da su podudarne sve vrijednosti. Na primjer, ako se ne odredi povezivanje, pregled ispisa pokrenut će otkrivanje svih vrsta pisača, kako lokalnih tako i onih u oblaku.
Uzorci regularnih izraza moraju slijediti sintaksu JavaScript RegExp, a u podudaranjima se razlikuju mala i velika slova.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Zadana pravila za odabir pisača

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)