Automatisch rechten verlenen aan deze sites om verbinding te maken met USB-apparaten met de opgegeven leveranciers- en product-ID's.

Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen opgeven met de sites die automatisch toegangsrechten krijgen voor een USB-apparaat met de opgegeven leveranciers- en product-ID's. Het beleid is alleen geldig als elk item in de lijst de velden devices en urls bevat. Elk item in het veld devices kan een veld vendor_id en een veld product_id hebben. Als je het veld vendor_id weglaat, wordt een beleid gemaakt dat geschikt is voor elk apparaat. Als je het veld product_id weglaat, wordt een beleid gemaakt dat geschikt is voor elk apparaat met de opgegeven leveranciers-ID. Een beleid dat het veld product_id heeft zonder het veld vendor_id is ongeldig.

Het USB-rechtenmodel geeft de opgegeven URL toegang tot het USB-apparaat als oorsprong op hoofdniveau. Als ingesloten frames toegang tot USB-apparaten nodig hebben, moet de feature-policy-header 'usb' worden gebruikt om toegang te geven. De URL moet geldig zijn, anders wordt het beleid genegeerd.

Beëindigd: Het USB-rechtenmodel ondersteunde specificatie van de aanvragende URL en de insluitings-URL. Deze ondersteuning is beëindigd en geldt alleen nog voor compatibiliteit met eerdere versies: als zowel een aanvragende URL als een insluitings-URL is opgegeven, krijgt de insluitings-URL toegang als oorsprong op hoofdniveau en wordt de aanvragende URL helemaal genegeerd.

Dit beleid overschrijft DefaultWebUsbGuardSetting, WebUsbAskForUrls, WebUsbBlockedForUrls en de voorkeuren van de gebruiker.

Dit beleid heeft alleen effect op USB-apparaten via de WebUSB API. Zie het beleid SerialAllowUsbDevicesForUrls als je USB-apparaten toegang wilt geven via de Web Serial API.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=WebUsbAllowDevicesForUrls voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

[
{
"devices": [
{
"vendor_id": 1234,
"product_id": 5678
}
],
"urls": [
"https://google.com"
]
}
]

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Automatisch rechten verlenen aan deze sites om verbinding te maken met USB-apparaten met de opgegeven leveranciers- en product-ID's.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWebUsbAllowDevicesForUrls
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)