Toegang verlenen aan een lijst met URL's

Als je dit beleid instelt, wordt toegang geboden tot de vermelde URL's, als uitzonderingen op URLBlocklist. Bekijk de beschrijving van dit beleid voor de indeling van items in deze lijst. Als je URLBlocklist bijvoorbeeld instelt op *, worden alle verzoeken geblokkeerd en kun je dit beleid gebruiken om toegang tot een beperkte lijst met URL's toe te staan. Je kunt dit beleid gebruiken om uitzonderingen voor bepaalde schema's, subdomeinen van andere domeinen, poorten of specifieke paden op te geven met de indeling die wordt gespecificeerd op (https://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format ). Het meest specifieke filter bepaalt of een URL geblokkeerd of toegestaan wordt. Het beleid URLAllowlist krijgt voorrang op URLBlocklist. Dit beleid is beperkt tot 1000 items.

Met dit beleid kan ook de automatische aanroep door de browser van een externe app worden aangezet die is geregistreerd als protocolhandler voor de vermelde protocollen, zoals tel: of ssh:.

Als je het beleid niet instelt, zijn er geen uitzonderingen toegestaan op URLBlocklist.

Vanaf Google Chrome versie 92 wordt dit beleid ook ondersteund in de stand zonder interface.

In Microsoft® Windows® is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die zijn gekoppeld aan een Microsoft® Active Directory®-domein, die worden uitgevoerd in Windows 10 Pro of die zijn ingeschreven voor Chrome Browser Cloud Management. In macOS is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die via MDM worden beheerd of via MCX aan een domein zijn gekoppeld.

Voorbeeldwaarde:

example.com
https://ssl.server.com
hosting.com/good_path
https://server:8080/path
.exact.hostname.com

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Toegang verlenen aan een lijst met URL's

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLAllowlist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)