Advertentie-instellingen voor sites met opdringerige advertenties

Advertenties zijn op alle sites toegestaan als je AdsSettingForIntrusiveAdsSites instelt op 1 of niet instelt, tenzij SafeBrowsingEnabled is ingesteld op False.

Als je het beleid instelt op 2, worden advertenties geblokkeerd op alle sites met opdringerige advertenties.

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Advertentie-instellingen voor sites met opdringerige advertenties


 1. Advertenties toestaan op alle sites
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameAdsSettingForIntrusiveAdsSites
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Geen advertenties toestaan op sites met opdringerige advertenties
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameAdsSettingForIntrusiveAdsSites
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)