Hosts die in geen van de browsers een overgang moeten activeren

Hiermee kunt u een lijst met hostdomeinnamen specificeren die in beide browsers kunnen worden geopend.

Wanneer dit beleid is ingeschakeld, zijn de domeinen op deze lijst beschikbaar in beide browsers en activeren ze geen overgang.

Een mogelijke gebruikssituatie is een verificatiedomein dat wordt gedeeld tussen nieuwe en oudere apps in deze lijst.

Hostnaamfragmenten: Volledige domeinnamen (zoals 'www.example.com') moeten worden gespecificeerd, of gedeelten hiervan (zoals 'example.com' of zelfs 'example'). Jokertekens worden nog niet ondersteund.
URL-voorvoegsels: Alleen correcte URL-voorvoegsels worden volledig gekoppeld aan protocol en poort wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld 'http://login.example.com' of 'https://www.example.com:8080/login/'.

Als dit beleid niet wordt gespecificeerd of leeg wordt gelaten, activeert elk domein dat niet op de lijst 'Hosts die worden geopend in de alternatieve browser' staat, een overgang terug naar Chrome(*).

*: Momenteel ondersteunt alleen Internet Explorer automatisch terugkeren naar Chrome.

Ondersteund op: Microsoft Windows XP SP2 of hoger

Hosts die in geen van de browsers een overgang moeten activeren

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\3rdparty\Extensions\heildphpnddilhkemkielfhnkaagiabh\policy\url_greylist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

legacybrowsersupport.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)