Sökväg till Chrome

Här kan du ange sökvägen till den körbara fil för Chrome som startas vid överlämning från den alternativa webbläsaren(*).

När policyn är aktiverad kan du antingen ange en absolut sökväg i policyn eller använda följande variabel:

${chrome} – Standardinstallationsplatsen för Chrome
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Chrome.EXE används för att ange var webbläsaren finns i det här fallet.

Om policyn inaktiveras eller lämnas tom används standardinstallationsplatsen för Chrome som om värdet ${chrome} hade angetts.

* För närvarande är det bara Internet Explorer som stöder automatisk överlämning till Chrome.

Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare

Sökväg till Chrome

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\3rdparty\Extensions\heildphpnddilhkemkielfhnkaagiabh\policy
Value Namechrome_path
Value TypeREG_SZ
Default Value

legacybrowsersupport.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)