رد شدن از بررسی متا تگ در Google Chrome Frame

‏در حالت عادی صفحات با X-UA-Compatible تنظیم شده بر chrome=1 بدون توجه به خط‌مشی «ChromeFrameRendererSettings» در Google Chrome Frame تولید تصویر می‌شوند.

اگر این تنظیم را فعال کنید، صفحات برای متا تگ‌ها اسکن نمی‌شوند.

اگر این تنظیم را غیرفعال کنید، صفحات برای متا تگ‌ها اسکن می‌شوند.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشده باشد، صفحات برای متا تگ‌ها اسکن خواهند شد.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSkipMetadataCheck
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)