Aktivera brandväggspassage från fjärråtkomstsvärd

Policyn gör att STUN-servrar kan användas när fjärrklienter försöker upprätta en anslutning till den här datorn.

Om den här inställningen har aktiverats kan fjärrklienter identifiera och ansluta till den här datorn även om det finns en brandvägg mellan dem.

Om inställningen har inaktiverats och utgående UDP-anslutningar filtreras av brandväggen, tillåter datorn bara anslutningar från klientdatorer inom det lokala nätverket.

Om policyn inte har angetts är inställningen aktiverad.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostFirewallTraversal
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)