Registrace obslužných nástrojů protokolů

Umožňuje zaregistrovat seznam obslužných nástrojů protokolů. Tato zásada může být pouze doporučena. Vlastnost |protocol| musí být nastavena na schéma jako „mailto" a vlastnost |url| musí být nastavena na vzorec adresy URL aplikace, která schéma zpracovává. Vzorec může obsahovat specifikátor „%s", který (bude-li zadán) bude nahrazen zpracovanou adresou URL.

Obslužné nástroje protokolů zaregistrované pomocí této zásady budou sloučeny s obslužnými nástroji zaregistrovanými uživatelem a k dispozici budou všechny. Obslužné nástroje protokolů nainstalované zásadou může uživatel přepsat tím, že nainstaluje nový výchozí obslužný nástroj, avšak nemůže je odstranit.

Podporováno na: SUPPORTED_WIN7

Registrace obslužných nástrojů protokolů

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameRegisteredProtocolHandlers
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)