Włącza obsługę HTTP/0.9 w portach innych niż domyślne

Ta zasada włącza HTTP/0.9 w portach innych niż 80 dla HTTP i 443 dla HTTPS.

Domyślnie zasada jest wyłączona. Jeśli zostanie włączona, naraża to użytkowników na problem związany z bezpieczeństwem: https://crbug.com/600352

Ta zasada ma umożliwić firmom migrację istniejących serwerów z HTTP/0.9 i w przyszłości zostanie usunięta.

Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, w portach innych niż domyślne protokół HTTP/0.9 jest wyłączony.

Obsługiwane na: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHttp09OnNonDefaultPortsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)