Aktivera föråldrade webbplattformsfunktioner under en begränsad tid

Ange en lista över utfasade webbplattformsfunktioner som ska kunna återaktiveras tillfälligt.

Med den här policyn får administratörer möjlighet att återaktivera webbplattformsfunktioner som har fasats ut under en begränsad tid. Funktionerna identifieras med hjälp av en strängtagg och de funktioner som motsvarar taggarna och ingår i listan som har angetts via den här policyn återaktiveras.

Om denna policy inte aktiveras eller om listan är tom eller saknar motsvarighet till de strängtaggar som stöds förblir samtliga webbplattformsfunktioner inaktiverade.

Även om själva policyn stöds av plattformarna ovan kanske inte den återaktiverade funktionen stöds av alla dessa plattformar. Det är inte alla utfasade webbplattformsfunktioner som kan återaktiveras. Endast de funktioner som uttryckligen tas upp i listan nedan kan återaktiveras under en begränsad tid som varierar mellan olika funktioner. Strängtaggens allmänna format är [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. För information om ändringarna av webbplattformsfunktioner hänvisar vi till http://bit.ly/blinkintents.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Aktivera föråldrade webbplattformsfunktioner under en begränsad tid

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)