Slå på avviklede nettplattformfunksjoner for en begrenset periode

Spesifiser en liste over avviklede nettplattformfunksjoner som skal slås på igjen midlertidig.

Med denne regelen kan administratorer slå på avviklede nettplattformfunksjoner på nytt for en begrenset periode. Funksjonene identifiseres av streng-tagger, og funksjonene som samsvarer med taggene i listen som spesifiseres av denne regelen, blir slått på igjen.

Hvis denne regelen ikke spesifiseres, eller hvis listen er tom eller ikke samsvarer med noen av de støttede streng-taggene, fortsetter alle avviklede nettplattformfunksjoner å være avslått.

Selv om selve regelen støttes på plattformene ovenfor, kan funksjonene som slås på, være tilgjengelige på færre plattformer. Ikke alle avviklede nettplattformfunksjoner kan slås på igjen. Bare funksjonene som uttrykkelig listes opp nedenfor, kan slås på igjen for en begrenset periode. Perioden varierer fra funksjon til funksjon. Det generelle formatet for streng-taggene er [NavnetPåDenAvvikledeFunksjonen]_EffectiveUntil[ååååmmdd]. Som referanse kan du gå til https://bit.ly/blinkintents for å se formålet med endringene av nettplattformfunksjonene.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Slå på avviklede nettplattformfunksjoner for en begrenset periode

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)