I-enable ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform sa loob ng limitadong panahon

Tumukoy ng listahan ng mga hindi na ginagamit na feature ng web platform upang pansamantalang ma-enable muli.

Binibigyang-kakayahan ng patakaran na ito ang mga administrator na ma-enable muli ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform para sa limitadong panahon. Tinutukoy ang mga feature ng isang string tag at mae-enable muli ang mga feature na tumutugma sa mga tag na kasama sa listahang tinukoy ng patakaran na ito.

Kung maiiwang hindi nakatakda ang patakaran na ito, o walang laman ang listahan o hindi tumutugma sa isa sa mga sinusuportahang string tag, mananatiling hindi na ginagamit ang lahat ng feature ng web platform.

Kahit ang mismong patakaran ay sinusuportahan sa mga platform sa itaas, maaaring available sa mas kaunting platform ang ine-enable nitong feature. Hindi lahat ng mga hindi na ginagamit na feature ng Web Platform ay maaaring i-enable muli. Sa mga feature lang na nakikitang nakalista sa ibaba ang maaaring maging sa limitadong yugto ng panahon, na magkakaiba para sa bawat feature. Ang pangkalahatang format ng string tag ay magiging [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Bilang sanggunian, makikita mo ang layunin sa likod ng mga pagbabago ng feature ng Web Platform sa https://bit.ly/blinkintents.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

I-enable ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform sa loob ng limitadong panahon

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)