Посочване на списък с приставки, които потребителят може да активира или деактивира

Посочва списък с приставки, които потребителят може да активира или деактивира в Google Chrome.

Заместващите знаци „*" и „?" могат да се използват за намиране на съответствия на последователности от произволни знаци. „*" съответства на произволен брой знаци, а „?" посочва незадължителен отделен знак, т.е. съвпада с нула или единица. Знакът за освобождаване е „\", така че за намиране на съответствие на действителните „*", „?" или „\" можете да поставите „\" пред тях.

Ако активирате тази настройка, посоченият списък с приставки може да се използва в Google Chrome. Потребителите са в състояние да ги активират и деактивират в „about:plugins" дори ако приставката съответства и на образец в „DisabledPlugins". Също така потребителите могат да активират и деактивират приставки, които не съответстват на образци в „DisabledPlugins", „DisabledPluginsExceptions" и „EnabledPlugins".

Целта на това правило е да разреши строгите ограничения в черния списък с приставки, където списъкът „DisabledPlugins" съдържа заместващи записи, например деактивиране на всички приставки „*" или на всички приставки за Java „*Java*", но администраторът иска да активира конкретна версия, като „IcedTea Java 2.3". Тя може да бъде посочена в съответното правило.

Обърнете внимание, че от черния списък трябва да се изключат и името на приставката, и това на групата й. Всяка група приставки се показва в отделна секция в „about:plugins". Във всяка секция може да има една или повече приставки. Например Shockwave Flash принадлежи на групата „Adobe Flash Player" и двете имена трябва да имат съответствие в списъка с изключения, ако тази приставка трябва да се освободи от черния списък.

Когато правилото не е зададено, всяка приставка, съответстваща на образците в „DisabledPlugins", ще бъде заключена като деактивирана и потребителят няма да може да я активира.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Изключения от списъка с деактивирани приставки

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)