تعیین فهرست افزایه‌های غیرفعال شده

‏فهرستی از افزایه‌هایی را مشخص می‌کند که در Google Chrome غیرفعال شد‌ه‌اند و نمی‌گذارند کاربران این تنظیم را تغییر دهند.

نویسه‌های عام '*' و '?' را می‌توان برای تطبیق زنجیره نویسه‌های اختیاری استفاده کرد. '*' با تعداد نویسه‌های اختیاری مطابق است در حالیکه '?' یک نویسه اختیاری را مشخص می‌کند یعنی برابر با نویسه‌های صفر یا یک است. نویسه گریز '\' است بنابراین برای تطابق با نویسه‌های واقعی '*' ،'?' ، و '\' می‌توانید شما '\' را جلوی آنها قرار دهید.

اگر این تنظیم را فعال کنید فهرست خاص افزایه‌ها هرگز در Google Chrome استفاده نمی‌شود. افزایه‌ها در'about:plugins' به صورت غیرفعال علامت‌گذاری شده اند و کاربر نمی‌تواند آنها را فعال کند.

توجه داشته باشید که این خط‌مشی در EnabledPlugins و DisabledPluginsExceptions لغو می‌شود.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشود کاربر می‌تواند از هر افزایه نصب شده در سیستم استفاده کند بجز افزایه‌های خطرناک، قدیمی و ناسازگار با سخت رمزی.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

فهرست افزایه‌های غیرفعال شده

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPlugins
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)