Parametrar för föreslagen webbadress som använder POST

Anger parametrarna som används när en förslagssökning görs med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {searchTerms} i ovanstående exempel, ersätts den av riktiga söktermer.

Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om förslagssökningar att skickas via GET-metoden.

Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Parametrar för föreslagen webbadress som använder POST

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSuggestURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)